top of page

"Ett gyllene tillfälle att prata ihop sig"
En viktig del i sjuksköterskeutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Därför samlades representanter från kommuner, Region Västerbotten och Umeå universitet för att utforska hur de tillsammans kan skapa en så positiv upplevelse som möjligt för studenterna före, under och efter praktiken.


Det råder stor brist på sjuksköterskor i hela landet. Inte minst i norra Sverige. Målet är att nu att fler ska utbilda sig och våga ta klivet in i ett yrke som många upplever som både meningsfullt och givande. Men för att den upplevelsen ska bli verklighet och för att fler ska ta sig genom hela utbildningen är det viktigt att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar. En stor möjlighet att påverka studenterna i positiv riktning är vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eftersom det ofta utgör studenternas första kontakt med sjuksköterskeyrket. Under ett par dagar i Lycksele samlades därför representanter från kommuner, Region Västerbotten och Umeå universitet för att skapa en handlingsplan över hur de tillsammans kan skapa bästa möjliga förutsättningar för studenterna och se över möjligheten till ytterligare VFU-platser. – Vi är många som sitter med samma typer av utmaningar och då är det väldigt bra att kunna träffas så här för att diskutera vad vi kan göra ännu bättre och ta fram lösningar på utmaningarna, säger Linda Wahlqvist projektledare för den decentraliserade utbildningen vid Umeå Universitet.
Moment 22 En utmaning är bland annat att det inte finns tillräckligt med VFU-platser. Ett konkret exempel är den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen som går av stapeln i höst. Söktrycket till utbildningen är rekordstort i Västerbotten. Bara i Vilhelmina har 12 personer sökt, men alla orter tilldelas endast 2 platser – förutom Lycksele som tilldelas 4. – Umeå universitet kan erbjuda ännu fler utbildningsplatser. Men då behöver vi säkra att det finns VFU-plats till alla. Det där är ett moment 22. Det saknas personal och eftersom läget är så ansträngt hinner inte verksamheterna ta emot för många studenter på VFU. Samtidigt är VFU en av de bästa rekryteringsbaserna.

Finns mer att göra En annan utmaning är att många av studenterna genomför sin VFU på en annan ort än i på sin bostadsort. Då kan det vara viktigt att det inte bara är mötet med arbetsplatsen som påverkar studenternas upplevelse av yrket, utan också mötet med det nya samhället — innan och efter arbetstid. Det här är en fråga som parterna till viss del redan samverkar i, då studenterna nu till skillnad från tidigare erbjuds gratis boenden när de gör sin VFU. Men det finns mer att göra för att förhöja upplevelsen, vilket diskuterades en hel del under work shop-dagarna.
Mycket snack och mycket verkstad En annan som var på plats i Lycksele var Anna Viktorsson, avdelningschef vid Hälsocentralen i Storuman som varje år tar emot några studenter på VFU. Hon är mycket nöjd med det resultat som mötet i Lycksele innebar. – Det var ett annorlunda upplägg på så sätt att det inte blev så mycket korvstoppning utan man fick tänka fritt själv. Framförallt blev det också mycket verkstad. Vi kom fram till många bra saker, säger hon.

Möts igen i höst I Anna Viktorssons grupp diskuterades bland annat om hur det går att skapa bättre rutiner för att kunna hålla kontakt och ta kontakt med de kliniska handledare som är ansvariga för VFU på universiteten. – Den frågan har vi nu gått vidare med. Vi i vår grupp, som består av anställda på kommuner, hälsocentraler och lasarett, har redan bokat in ett möte i höst där vi tillsammans ska fortsätta diskutera detta och sätta upp nya rutiner med universiteten. Hon berättar att träffen var ett gyllene tillfälle att prata ihop sig. – Vi träffas aldrig annars så här olika parter emellan. Det är verkligen bra att få tid att utbyta erfarenheter då vi har samma typ av utmaningar och olika idéer kring hur VFU kan bli ännu bättre.Comments


bottom of page