top of page

Kommuner i Norrbotten tar krafttag mot arbetskraftsbristen
Nu ska det bli lättare för näringslivet i Norrbotten att hitta rätt arbetskraft.

I dagarna pågår en stor kompetenskartläggning i hela länet – i samverkan med kommuner, Region Norrbotten och Företagarna.

– En stor vinning är att vi kan klustra behoven kommuner emellan och då locka fler utbildningsaktörer, säger Jessicka Sörmling, kompetenskoordinator på Bodens kommun.

Här kan du hitta den kartläggning som gäller för din kommun.

 

Arbetsbristen fortsätter att vara akut i norra Sverige. Bland annat på grund av de jättesatsningar som sker inom industrin i Luleå, Boden och Gällivare. Men vilken typ av arbetskraft som behövs framöver är inte lika klarlagd. Inte minst hos medelstora och mindre företag. Arbetsförmedlingen är den myndighet som försett regioner och näringsliv med prognoser för arbetsmarknaden. Men i takt med minskade resurser från 2021 och framåt har de inte arbetat lika intensivt med de här frågorna. I deras statistik presenteras i dagsläget endast ett fåtal yrkesprognoser på lokal nivå och de har endast kartlagt yrken som har fler än 100 arbetande i en region. Till exempel är bara ett yrke i Jokkmokk och Arjeplog kartlagt. De prognoser som visas för riket överensstämmer inom många områden inte med de lokala behoven av kompetenser.

 – Därför behövs det någon som tar tag i det här. Inte minst med tanke på den snabba utveckling som sker i norra Sverige. Genom att samverka kan vi få koll på vilken typ av arbetskraft som behövs både på lokal nivå och i hela norra Sverige. Det är viktigt för att kunna söka gemensamma utbildningar till området som kan förse näringslivet med den arbetskraft de behöver, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr som är initiativtagare till kompetenskartläggningen i samarbete med Lapplands kommunalförbund, Campus Skellefteå, regionerna i Norrbotten och Västerbotten samt Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. 

 Att samverka har många fördelar. Om några mindre företag på en mindre ort behöver arbetskraft lär de inte bli beviljade utbildningar för det behovet. Men om många företag på många orter behöver samma typ av kompetens går det att söka gemensamma utbildningar för att säkra kompetensen.  

 

Nya bestämmelser i skollagen

Redan för ett par år sedan gjorde Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå en kartläggning. Men då som ett första test och med målet att locka fler YH-utbildningar till norra Sverige. Något som de lyckades med. Ett konkret exempel är utbildningen till bygglovshandläggare som startar i höst. Men den här gången är kartläggningen betydligt bredare och tar hänsyn till fler utbildningsformer, till exempel gymnasiet. 

– Nya bestämmelser i skollagen innebär att kommuner ska ta hänsyn till både vuxnas efterfrågan och behov av utbildning, samt arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilken yrkesutbildning och hur många platser de ska erbjuda. Det gäller även gymnasiet. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning, säger Magdalena Ahnqvist Olsson, utbildningsledare på Lapplands kommunalförbund i Gällivare. 

 

Matchar behoven

Att göra en gemensam kompetenskartläggning i norra Sverige innebär vidare stora kostnadsbesparingar - totalt på miljontals kronor i jämförelse med om var kommun för sig skulle göra en egen kartläggning. Enligt Tillväxtverket är kostnaden cirka 100 000 till 200 000 kronor för att anlita ett undersökningsföretag för att genomföra en näringslivsundersökning. Dessutom är tidsåtgången cirka två till fyra månader. Några som gläds åt en gemensam kompetenskartläggning är Bodens kommun.

– En stor vinning är att vi kan klustra behoven kommuner emellan och då locka fler utbildningsaktörer. Men det är inte bara högre utbildningar som är viktiga. Vi är även ute efter att få veta mer om behovet för att anpassa gymnasie- och vuxenutbildningar. Kartläggningen innebär också att vi får en än tydligare bild av våra företags möjligheter och utmaningar och därigenom kan vi erbjuda relevanta, lokala stödinsatser som matchar deras behov, säger Jessicka Sörmling, kompetenskoordinator Bodens kommun och Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare, Boden Business Park. 


Kartläggningen medfinansieras av Europeiska socialfonden och kommer att kartlägga både offentlig och privat sektor. Den kartlägger både lokala behov på olika orter i Norrbotten och behoven i stort i hela Norrbotten.


Här kan du kolla in och delta i kompetenskartläggningen i din kommun


Luleå är också med i kompetenskartläggningsarbetet, men genomförde sin kartäggning under senhösten 2023.Comments


bottom of page