top of page

Ljus framtid i Norrlands inland: Därför kommer det att behövas massor av kompetent arbetskraft


Mer än tusen miljarder kronor. Så mycket ska det investeras för i Norr- och Västerbotten de närmsta 20 åren. Nu behövs fler utbildningsmöjligheter i inlandet för tillgodose all den kompetens som behövs. – Vi behöver bli bäst på att samverka för att lösa kompetensförsörjningen, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr.


H2 Green Steels fabrik i Boden, Northvolts batterifabrik i Skellefteå, LKAB:s satsning i Gällivare på fossilfri järnsvamp och HYBRIT:s jätteinvestering på fossilfritt stål i Luleå. Det är bara några av de jättesatsningar som nu sker i norra Sverige. Behovet av arbetskraft i regionen framöver är enormt.

– Alla de här satsningarna ger kompetensförflyttningar, både från inlandet till kuststäderna – men även mellan företag i inlandet. Men det ger säkerligen även ett ökat uppsving i inlandets näringsliv med fler underleverantörer därifrån och fler människor som kommer att vilja bosätta sig i de mindre kommunerna. Det ger vidare ännu fler företag och satsningar där som kommer ha behov av utbildning på plats, säger Martin Bergvall.


Behöver kompetens

Alla stora investeringar skapar fler arbetstillfällen - men ger också en ökad konkurrens om utbildad personal i en region som redan idag har en väldigt låg arbetslöshet.

– Förutom alla nya etableringar i regionen blir också befintligt näringsliv allt mer avancerat, och där är tillgängligheten av högre utbildning centralt för att de ska bibehålla sin konkurrenskraft, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för campus Skellefteå.

Ida Lindh, Campus Skellefteå

– Att företag i hela regionen kommer att vara i behov av ökad kompetens och även helt nya kompetenser, både i form av nyanställningar men även kompetensutveckling av redan befintlig personal, ställer krav på andra sätt att jobba tillsammans i regionen för att snabbfotat kunna möta detta.


Fler utbildningar

Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå är en gränsöverskridande samverkan mellan 18 kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Akademi Norr arbetar för att skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar, vägleder och spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling. Nu är målet att tillgodose regionen med ännu fler utbildningar – för att möta framtidens behov.

– De som bor här ska inte behöva flytta till en annan stad för att utbilda sig. Istället tar vi utbildningarna dit behoven finns. Det är en nyckel för att våra mindre kommuner ska leva, säger Martin Bergvall.

Något som möjliggörs av den digitala utvecklingen.

– Nu går det att studera mycket på distans. Den digitala utvecklingen går fort framåt vilket vi fått erfara det senaste året under pandemin. Bland annat sätts nya möjligheter och hållbarhetsaspekter i fokus. Vi jobbar hårt med att utöka samarbetet med universitet, högskola och YH-aktörer för att tillgodose våra kommuner med nya utbildningar som är anpassad efter regionen och näringslivets behov, säger Anna Viltok, utbildningsledare vid Lapplands Kommunalförbund.


Ensam är inte stark

Det är en styrka att samarbeta små kommuner emellan, när det gäller att skapa fler utbildningar men även för att öka tillgängligheten av befintliga utbildningar i hela regionen, både vid kust och i inland.

"När 18 kommuner bestämmer sig för att samverka så blir vi starkare"

– Ska du ha få hit utbildningar så är det mycket svårt var för sig. Men när 18 kommuner bestämmer sig för att samverka så blir vi starkare. Vi behöver samla oss internt för att hantera de utmaningar som finns kring både nuvarande och kommande kompetensbehov. Det är precis det vi gör med denna satsning tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå. Vi vill att det ska vara enkelt att arbeta tillsammans med oss oavsett om det är universitet, högskola, yrkeshögskola eller regioner.


Initierat satsningar

Arbetet med högre utbildning intensifierades redan för cirka ett år sedan av Akademi Norr. En brytpunkt var när de bestämde sig för att samverka med Lapplands kommunalförbund. Inom ett år har de tillsammans initierat flera satsningar – bland annat ett gemensamt projektarbete inför kommande EU-programperiod.

– För oss är det viktigt att vi går från ord till handling. Kompetenskartläggningar är viktigt, men det är än mer viktigt att faktiskt göra något med dem. Vårt mål är att vi under nästa programperiod stärker tillgången till utbildning i våra kommuner så att våra invånare och företag får tillgång till utbildning där de är. Nuvarande utbildningsstruktur för högre utbildningar i vår region behöver stärkas och utökas för att bli en hållbar modell med flexibla och distansanpassade utbildningsmöjligheter.


Har hunnit en bit på vägen

Till exempel arbetar Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund för att utbudet av antalet YH-utbildningar ska öka och kartlägger kompetensbehovet tillsammans med näringslivskontoren. De bygger vidare bättre relationer med universitetsprogrammen, där det råder ett stort behov nu och framöver - exempelvis med sjuksköterskor och socionomer. Dessutom har Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå genomfört en digital utbildningsmässa under våren – med 26 medverkande kommuner, 20-talet YH-aktörer och sju olika lärosäten. Mässan riktade sig till alla i Norr och -Västerbotten som är intresserad av att studera. Mässan blev en succé med 19 000 besökande personer.


Siktar framåt

Men nu vill Akademi Norr ännu mer. I juni tas nya tag inför en koordinerad kraftsamling. Då samlas på initiativ av Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå några av Norrlands största beslutsfattare för att diskutera framtiden. Till exempel med namn som Gunilla Svantorp (s), ordförande i Utbildningsutskottet, Peter Nygårds, industrirådgivare H2 Green Steel, Europaparlamentarikern Erik Bergkvist, Christina Storm Wiklander, regionchef Arbetsförmedlingen Nord, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.


Om koordinerad kraftsamling:

När: 14 juni, 10.00-15:00

Hur: kostnadsfri konferens

Mer information: www.akademinorr.se

Koordinerad kraftsamling är en samverkan mellan Akademi Norr som består av tretton kommuner, Lapplands kommunalförbund som består av fyra kommuner samt Campus Skellefteå


Opmerkingen


bottom of page