top of page

Ny satsning: Lycksele kommun vill bygga ett lokalt campusBild på Lycksele lärcentrums entré

Nu ska Lycksele kommun satsa på ett eget campus. Målet är att genomföra en start under 2025.

– Det är av extremt stor vikt att möjliggöra högre utbildning då kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar, säger Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele kommun.


Pressmeddelande 2023-12-20


Allt fler invånare i inlandet kommer att söka sig till högre utbildning om det finns ett lokalt campus. Den slutsatsen har både kommunalförbundet Akademi Norr och Lycksele kommun dragit efter att ha grävt djupare i frågan. För bara någon dag sedan blev det därför klart att Lycksele kommun får finansiering för att genomföra en förstudie av ett nytt campus. Sedan är tanken att hela idén ska bli verklig om ett par år – med ett genomförande under 2025.


Johan Danielsson, rektor på Lärcentrum i Lycksele kommun, förklarar att ett campus är av högsta prioritet.

–  Andelen män och kvinnor boende i övre Norrlands inlandskommuner som har högre utbildning minskar samtidigt som arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ökar. Individernas faktiska och mentala avstånd till en universitetsort är långt. De regionala och lokala strukturer som finns har inte tillräcklig kapacitet för att förändra situationen, säger han.


Johan Danielsson, rektor på Lycksele lärcentrum
Johan Danielsson, rektor på Lycksele lärcentrum

 "Vill bli en nod"

Nu är tanken att teckna samarbetsavtal med yrkeshögskolor, högskolor och universitet. I dag erbjuder Lycksele lärcentrum redan en del utbildningar, men med ett campus blir utbudet betydligt större.

–  Vi vill att fler utbildningar ska ha sin nod i Lycksele. Sedan hoppas vi på fler decentraliserade utbildningar. Vi har en sådan i dag i form av sjuksköterskeutbildningen genom Umeå universitet.


Ett steg i satsningen är att rusta upp lokalerna. Ett arbete som ska komma igång under 2024, för fem miljoner kronor.

– Vi vill skapa en känsla av högskolemiljö och satsar speciellt på mindre grupprum där studenter lätt kan koppla upp sig och delta i fjärrundervisning.

 

Lyckat exempel

En förebild är Västerviks kommun som också byggt ett campus. Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele kommun, är en av dem som tittat närmare på deras resultat. 

– I Västervik har de lyckats rekrytera många sökanden som utbildar sig till yrken som lokala näringslivet behöver och som blir kvar på orten. Där går studenterna från utbildning till arbete, och inte från utbildning till arbetslöshet.


Han menar att satsningen i Lycksele är av extremt stor vikt för näringslivet i hela Norrlands inland. Det råder bland annat brist på ingenjörer, systemutvecklare och specialister.

– Men bristen är bred, inom alla branscher. Inklusive offentlig sektor som också är en viktig byggsten för att näringslivet ska fungera. Möjligheten att röra på sig för att studera passar inte alla. Dessutom är det större chans att de som utbildar sig på ett campus i Lycksele också stannar kvar här eller i inlandet.


En annan som ser på satsningen med mycket positiva ögon är Anders Hjalmarsson, vd på

Västerbottens Handelskammare.

– Med tanke på vilka behov det finns av rekryteringar är det här en väldigt betydelsefull satsning. Det är jätteviktigt att det finns utbildningsmöjligheter i hela länet, säger han. 

 

För mer information, kontakta:  

Johan Danielsson, Rektor Lärcentrum, Lycksele kommun'

Tel: 0950-16794, 070-3701979.


Gustaf Axelsson, Näringslivschef, Lycksele kommun

Tel: 0950-16416.


Martin Bergvall, förbundschef, Akademi Norr Tel: 070-600 33 32


Comentarios


bottom of page