top of page

Vad är en avsiktsförklaring?

Avsiktsförklaring – vad är det och vad innebär det att svara på en avsiktsförklaring?


Yrkeshögskoleutbildningar tas fram i samarbete med arbetslivet och grundar sig på behov av en viss kompetens. Behoven signaleras av arbetsgivaren och man har möjlighet att vara med och engagera sig i utbildningar på olika sätt. Genom att vara delaktig har man möjlighet att påverka så att utbildningar leder till den kompetens som man behöver. Det finns flera sätt man kan engagera sig på utifrån företagets/verksamhetens förutsättningar; till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka vid planering av en ny utbildning, gästföreläsa, erbjuda studiebesök på din arbetsplats eller ta emot studerande under en praktikperiod, s.k. LIA (Lärande i Arbete). För att en YH-utbildning ska bli beviljad av Myndigheten för Yrkeshögskolan krävs det ordentliga underlag från arbetslivet på behov och på vilket sätt som arbetsgivare vill vara delaktiga i utbildningen. Som arbetsgivare bidrar man till dessa underlag med att svara på avsiktsförklaringar. Att lämna en avsiktsförklaring visar på en ambition och är en prognos på det behov man har, det är inget bindande dokument/avtal.


Utbildningsaktörer gör ansökningar för att bedriva YH-utbildningar, ansökningar görs årligen. I ansökan till Myndigheten bifogas de avsiktsförklaringar som utbildningsaktören har samlat in från arbetsgivarna, med hjälp av dessa bedöms hur stark arbetslivsanknytning utbildningen har.

Avsiktsförklaringar innehåller ett antal frågor framtagna av Myndigheten.

Som arbetsgivare ska man fylla i en avsiktsförklaring per utbildning och det finns ingen gräns för hur många utbildningar som man kan medverka i.

1. Utbildningsaktören skickar ett digitalt dokument som ska fyllas i skriftligt, alternativt ringer till dig som arbetsgivare.

2. Därefter kommer ett mejl från MYH där man ska granska och bekräfta att man har gjort en avsiktsförklaring för denna utbildning. Det är viktigt att man besvarar detta mejl, först när man har bekräftat detta är avsiktsförklaringen giltig!

När sedan en utbildning har blivit beviljad (beviljade ansökningar tillkännages i januari) kontaktar utbildningsaktören arbetsgivaren igen. Mycket kan ha hänt sedan man skickade in avsiktsförklaringarna därför ser man tillsammans över de svar som lämnats in och säkerställer relevans.För ytterligare frågor, kontakta mig: Sara Kandel, utbildningssamordnare Akademi Norr Projektledare för Koordinerad Kraftsamling YH sara.kandel@akademinorr.se 073-080 04 37

Commenti


bottom of page