top of page

Vad är yrkeshögskola?


*Bilden tillhör Teknikföretagen (Inspektion av Sator)


Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till tre år långa. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). De flesta som går på yrkeshögskolan har jobbat några år eller studerat på högskolan tidigare och medelåldern på studenterna är 29 år. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk plattform där man som arbetsgivare är delaktig i att ta fram utbildningar så att det genererar aktuell och skräddarsydd yrkeskompetens. Att ta emot en student som gör LIA (praktik) kan vara en möjlighet för att lära känna och introducera en potentiell framtida medarbetare.

Utbildningar inom Yrkeshögskolan tas fram i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens och drivs i samverkan med företag och arbetsgivare. Representanter från arbetslivet medverkar aktivt i ledningsgrupp, föreläsare, medverkar i projekt och erbjuder LIA-platser.

Utbildningsanordnare av Yrkeshögskola kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, statlig myndighet, landsting och högskolor. Ansökningar om nya utbildningar och förlängning av befintliga utbildningar görs varje år. Om inget dokumenterat behov av utbildning finns så beviljas heller inte nya utbildningar av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det är därför viktigt att vid ansökan ha så kallade avsiktsförklaringar som styrker företags anställningsbehov, vilja att ta emot LIA-praktikanter samt intresse av att engagera sig i framtagandet av utbildningar.

”Arbetslivet förväntas bidra till utbildningens genomförande, både med tid, övriga resurser exempelvis studiebesök och föreläsningar och med pengar. En förutsättning är också att arbetslivet önskar anställa de som avslutar utbildningen med godkänt resultat. Det ska framgå i ansökan hur arbetslivet medverkar och står bakom en ansökan.” från myh.se


 

Hur yrkeshögskola kan bidra till kompetensutmaningen i norra Sverige


Norrbotten - Vad säger Företagarna, Handelskammaren och Svenskt näringsliv?


Västerbotten - Vad säger Företagarna, Handelskammaren och Svenskt näringsliv?


bottom of page