top of page

Att matcha arbetslivets kompetensbehov och skapa YH-utbildningarRapportens innehåll Klicka på bilden ovan för att läsa rapporten


  • Investeringarna i Övre Norrland - dess möjligheter och utmaningar Yrkeshögskolan som verktyg för kompetensförsörjningen Kartläggning av behov och Akademi Norrs arbete med beställning av utbildningar

  • Koordinerad Kraftsamling YH - ett samverkansprojekt mellan 29 kommuner

  • Resultat kartläggning offentlig- och privat sektor Utfall - inlämnade ansökningar för nya yrkeshögskoleutbildningar 2022

  • Utmaningar, framgångsfaktorer, lärdomar 

Hur kan Norrbotten och Västerbotten gemensamt skapa förutsättningar för näringsliv och offentlig sektor att säkra kommande kompetensbehov?

För att skapa bra underlag, arenor för mötesplatser och för att aktivt skapa förutsättningar för arbetet med att ta fram yrkeshögskoleutbildningar som matchar arbetslivets kompetensbehov, har vi tagit fram ett exempel på ett årshjul.

 


Nästa steg Akademi Norr, Lapplands Kommunalförbund och Campus Skellefteå har för avsikt att fortsätta samverka kring YH. Hela Övre Norrland som region måste bli bättre på att jobba gemensamt kring kompetensförsörjningsfrågor och vår ambition är att tillsammans med kommuner och regioner skapa en hållbar arbetsmodell för länsöverskridande kompetensförsörjning. Vi har börjat att arbeta med Yrkeshögskolan som utbildningsform, önskvärt hade varit att utöka detta med ytterligare utbildningsformer i samverkan med fler aktörer. Vi fortsätter med samarbeten med branschorganisationer, dialoger med kommunala enheter och näringslivsbolag, samverkan med regionala kompetensstrateger och dialoger med YH-aktörer och företagskluster.Tack till alla som har varit delaktig i projektet Koordinerad Kraftsamling YH!

/Sara Kandel - utbildningssamordnare på Akademi Norr och författare av rapport
תגובות


bottom of page