top of page

Rapport: Akademi Norr har gjort stora insatser för medlemskommunerna


På två och ett halvt år har Akademi Norr gjort stora insatser som varit betydelsefulla för medlemskommunerna. Vi har levererat både utbildningar, mässor, nya projekt och samarbeten. Läs vår rapport.


Det finns en styrka i att arbeta tillsammans kring en gemensam målbild. Det var redan en styrka när kommunalförbundet bildades 2000 – och är än idag. På cirka två och ett halvt år har Akademi Norr gjort stora insatser som varit betydelsefulla för medlemskommunerna. Vårt uppdrag har varit att säkerställa högre kompetens till regionen. Detta har vi gjort genom att analysera behoven och därefter valt ett operativt arbetssätt.

Idag har vi flera yrkeshögskoleutbildningar tillgängliga på distans eller via hybridlösningar i våra kommuner. Vår samverkan har resulterat till utbildningar till Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele, Storuman, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Kramfors och Sollefteå. Lägg till detta att vi också har arbetat upp en god samverkan med våra lärosäten, både när det gäller dialog kring utbildningar men också kopplat till verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsmässa.

Akademi Norrs koordinerade kraftsamling innebär att arbeta operativt. Att vara både problemägare och problemlösare. Det är upp till oss att alla kommande satsningar ska bli verklighet och göra skillnad för våra invånare. Akademi Norrs arbete med fokus på lärcentra ger oss möjlighet att framför allt fördjupa vår förståelse för medborgarnas behov, och hitta sätt att nå ut till de som berörs av våra olika lärcentras erbjudanden. Det är i våra lärcentra den nya tekniken ska finnas och metoderna utvecklas. Det är till våra lärcentra som kommunernas invånare ska komma för att gå olika utbildningar, i syfte att grundutbilda sig, vidareutbilda sig eller möjliggöra kompetensväxling.


I utredningen som genomfördes om Akademi Norr 2019 konstaterades det att "Att främja kunskapsdriven tillväxt genom högre utbildning är en funktion för viktigt för att inte arbeta med." Nu står vi inför en ny europeisk programperiod där vi under 2021 har gjort förstudier på vilka behov som finns, vi har säkrat samverkan med nyckelaktörer och vi är redo att skapa resultat.


/Martin Bergvall

Verksamhetschef Akademi Norr


Här kan du ladda ner vår rapport Akademi Norr 2020-2022


”...Akademi Norr bidrar på ett ovärderligt sätt till att samverkan om VFU med berörda kommuner flyter på smidigt genom att erbjuda ”En väg in” till kommunerna i VFU-planeringen och bostadsfrågan.”


Linda Wahlqvist, Utbildningssamordnare Kansliet för medicin Umeå universitet


"...I våra kontakter med andra kommuner och regioner framhåller vi Akademi Norr som en förebild!”


Mikael Weimarck, Director of Business Development & Academic Director

Commentaires


bottom of page